top of page
—Pngtree—lotus_rhyme_poster_backgrou

Darowizna - Dakszina

 

Drodzy przyjaciele!

 

Poniższy tekst opowiada o „DAKSZYNIE” – tak na wschodzie nazywają określony rodzaj dziękczynnego ofiarowania dla osoby duchowej.

 

Dakszina (dakṣiṇā) — w religii wedyjskiej termin ten oznaczał opłatę, wynagrodzenie, które było dawane kapłanowi, nauczycielowi lub innej duchowej osobie za okazywane usługi. Jednocześnie Dakszina to dziękczynny dar, który jest ofiarowany na utrzymanie tych członków rodu, którzy pełnią rolę duchowych liderów, poświęcając swoje życie duchowemu rozwojowi lub dźwigają na sobie „krzyż” duchowych zobowiązań przed rodem lub społecznością.

 

Dakszynę / podnoszenie każdy człowiek ofiaruje w miarę swoich możliwości i z potrzeby duszy. Jest to dobrowolny akt płynący z czystego serca, który nie zobowiązuje ani ofiarującego ani obdarowywanego. Wielkość podnoszenia jest odpowiednia do otrzymywanej pomocy.

 

Bardzo ważne jest aby zrozumieć i uświadomić sobie co odróżnia dakszynę od zwykłej wymiany handlowej?

W przypadku wymiany towaru/usługi/pieniędzy istnieje dokładnie określona cena i regulamin wnoszonej opłaty. Wymiana następuje na poziomie materialnym i jest oczywista przez obie strony. W obcowaniu np. z nauczycielem wymiana nie jest aż tak oczywista, nawet w większej części może występować na poziomach niedostępnych do uświadomienia przez ucznia. Sam nauczyciel również kiedyś „zapłacił” za otrzymaną wiedzę, energie i informacje, które teraz może przekazywać dalej.

 

W przyrodzie wszystko znajduje się we współpracy na wzajemnie korzystnych warunkach. Można to porównać do procesów, które następują wewnątrz ciała człowieka, gdzie wszystkie komórki najpierw zabezpieczają sprawność organizmu, dopiero później dbają o własne potrzeby. Odwrotnie postępujątylko komórkinowotworow

 

Dakszyna to również swego rodzaju zobowiązanie uczniów, aby dbać o zaspokojenie potrzeb nauczyciela (jedzenie, niezbędne warunki do życia itd.). Natomiast nauczyciel powinien zapewniać im niezbędną pomoc z wyższych poziomów (duchowe przewodnictwo, przekaz potrzebnej wiedzy, energetyczne wsparcie, stworzenie warunków do rozwoju itd.)

 

W jakiej formie odbywa się dakszyna?

O tym decyduje dający, który chce odwdzięczyć się za okazaną pomoc, więc powinien dobrze orientować się w potrzebach osoby obdarowywanej. To może być przysługa, pieniądze, informacja, materialne rzeczy itd. W niektórych przypadkach nauczyciel może udzielić rekomendacji, co jednak nie jest zobowiązaniem.

 

Najbardziej prawidłowym jest ofiarowanie dakszyny naprzód. W tym przypadku są uruchamiane prawa karmy, które zabezpieczają i regulują wzajemną korzyść wymiany, co z kolei pozwala zachować równowagę i przestrzegać racjonalene granic w relacji.

 

W przyrodzie istnieją określone cykle i dni, które są najbardziej korzystne dla ofiarowania dakszyny. To różnego rodzaju święta poczynając z poziomu planetarnego do indywidualnego dnia urodzin. W podobne dni wielkość dakszyny zostaje jakby powiększona. Właśnie dlatego ludzi z przyjemnością robią prezenty z okazji różnych świąt.

 

 

Życzę Wam abyście wykorzystali tę wiedzę i powielić ją, przyjmując ją jako dakszynę!

Niech służy Wam i Waszym duszom w celu ewolucji, rozwoju, oświecenia i uwolnienia wszystkich żyjących i czujących istot!

W imię miłości.

 

Z poważaniem

Luczis

 

Darowizna przelewem tradycyjnym na konto:

 

Miłość Życia

Numer rachunku (PLN): 07102052420000270204660942

Kod SWIFT (BIC code) dla przelewów zagranicznych:

BPKOPLPW

Tytuł przelewu: DAROWIZNA (przelewy z innym opisem będą zwracane)

 

 Serdecznie dziękujemy 😊

 
bottom of page